ផលិតផលទូទៅ
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម
សេវាធនាគារវិនិយោគជាលើកដំបូងដែល មានរៀបចំផ្នែកអាជីវកម្មធនាគារទូទៅ
ការដាក់ប្រាក់ត្រូវបាន ការពារដោយ កងចម្រុះរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រតិទិនឈប់សម្រាកជាសាធារណៈ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ព័ត៌មានពីធនាគារ
អគារលេខៈ ១៧១, មហាវិថីព្រះនរោត្តម (កែងផ្លូវ ៣២២), សង្កាត់ បឹងកេងកង១, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា។ ទូរសព្ទលេខៈ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ៨០០, ទូរសារ
លេខៈ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ៦៣០,  ធនាគារសហប្រតិបត្តិការ សាខារាជធានីភ្នំពេញ មានសិទិ្ធគ្រប់យ៉ាង  @ 2013 Taiwan Cooperative Bank Plc. PP Branch. All Rights Reserved.

ការមិនទទួលខុសត្រូវ
ការពារភាពឯកជន
សន្ទស្សន៌មូលប័ត្រ
 |
 |
 |
សេចក្តីផ្តើមអំពីសាខា

ធនាគារតៃវ៉ាន់សាខាភ្នំពេញ ត្រូវបានសម្ភោធជាផ្លូវការ អោយ ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ខ្លូន នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលជាធនាគារវិនិយោគទុន តៃវ៉ាន់ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ ដែលមាន ផ្តល់សេវាកម្មដូចជា បញ្ញើសន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ សេវាទូទាត់ជីវកម្មឯកសារហិរញ្ញវត្ថុ ការនាំចូល ការនាំចេញ ការធានាឥទាន និង សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

ធនាគារតៃវ៉ាន់ខូអបភើរេធីវ បានកន្លងផុតជាង៦០ឆ្នាំមកហើយ ដែលបានស្គាល់ថាជាអតីត(តៃវ៉ាន់) គោលការណ៌នៃធនាគារតៃវ៉ាន់ខូអបភើរេធីវ គឺផ្តោតសំខាន់ ទៅលើការជំរុញនូវភាពលូតលាស់នៃ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ព្រមទាំង សហប្រតិបត្តិការ រវាងវិស័យកសិកម្មជលផល និង ហិរញ្ញវត្ថុ។
ក្រៅពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ វិស័យកសិកម្មជលផល ក៏មានការផ្តល់ជូន នូវសហគ្រាសធុនតូច និងកណ្តាល។ 

ធនាគារតៃវ៉ាន់ខូអបភើរេធីវ ក៏ជាធនាគារអន្តរជាតិមួយ ដែល ផ្តល់សេវាកម្ម និង ផលិតផលជាច្រើន ទៀតដូចជា សេវាកម្ម គណនីបញ្ញើសន្សំ ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និង ការផ្តេរប្រាក់ រហ័សទាន់ចិត្ត ។ល។

អំពីTCBសាខារាជធានីភ្នំពេញ
នៅថៃ្ងទី28 ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ បាន ចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន
សេវាកម្មផេ្ទរប្រាក់ តាមអ៊ីនធើណេត ត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងសេវាកម្ម
ពត៍មានពីសេវាកម្មធនាគារសូមចូលទៅ កាន់គេហទំព័រ www.tcb-bank.com.tw
សាខាងទីក្រុង Seattle
សាខាងទីក្រុង Manila
សាខាងទីក្រុង Los Angeles
N0.171, Norodom Blvd, (Corners 322), Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Cham Kamorn, Phnom Penh, Cambodia.

TEL           : (855) 23 430 800
FAX          : (855) 23 210 630

E-MAIL    : admin@tcb-bank.com.kh
SWIFT      : TACBKHPP
                  : www.tcb-bank.com.kh

Taiwan Phone    : 02-77 08 55 49  (Loan)
                            : 02-77 08 55 48  (Deposit) 


 PHNOM PENH BRANCH (Norodom-Head Office)

 PHNOM PENH BRANCH (Teok Thla Sub-Branch)
N0.A111, Confederation De La Russie Blvd (Corners Northbridge Street) Sangkat Teok Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

TEL           : (855) 23 430 703

FAX          : (855) 23 883 991
                  : (855) 23 883 992 

E-MAIL     : admin9135@tcb-bank.com.kh
SWIFT       : TACBKHPP913
                   : www.tcb-bank.com.kh

Taiwan Phone    : 02-77 08 55 40

 PHNOM PENH BRANCH (Pur Senchey Sub-Branch)
No. 62, National Road No.4, Sangkat ChamChao, Khan Pursenchey, Phnom Penh, Cambodia.

TEL           : (855) 23 430 705
FAX          : (855) 23 729 548

E-MAIL    : admin9146@tcb-bank.com.kh
SWIFT      : TACBKHPP914
                  : www.tcb-bank.com.kh

Taiwan Phone    : 02-77 08 55 24